Schody

Už odedávna se schody a schodiště používaly ke spojování míst, ležících v odlišných výškových rovinách. Zpočátku se však řešila pouze funkční charakteristika a užitné vlastnosti. Tak například schody na mayské pyramidy se vyznačovaly vysokým stoupáním, na rozdíl například od jezdeckých schodů středověkých evropských sídel. Různá řešení se nápaditě střídal podle potřeb, ale zprvu nebylo v centru pozornosti nic, než nášlapné stupně. Jako by dříve lidé nemysleli tolik na bezpečnost pochozích.

Zábrany, ochrany

Je paradoxem, že bezpečnost na schodech se řešila až ve druhém, či třetím plánu. Teprve s postupem doby se stále více věnovala pozornost tomuto stavebnímu prvku, a tak vznikala nejdříve kamenná, dřevěná, ale později i kovová a v posledních desetiletích třeba i skleněné zábradlí .